1. Sunčana Villa posiada prywatny basen zewnętrzny o wymiarach 8×4.5 metra i głębokości 135 cm. oraz zewnętrzne jacuzzi o wymiarach: 223 x 211 cm oraz głębokości 90 cm. 
 2. W jacuzzi może przebywać maksymalnie 5 osób.  
 3. Korzystanie z basenu oraz jacuzzi jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem basenu i jacuzzi. 
 4. Z basenu i jacuzzi mogą korzystać wyłącznie osoby zameldowane w Sunčana Villa.
 5. Goście Sunčana Villa, mogą korzystać z basenu i jacuzzi bez dodatkowych opłat.
 6. Na terenie basenu nie ma nadzoru ratownika.
 7. Osoby korzystające z basenu i jacuzzi robią to na własną odpowiedzialność.
 8. Osoby niepełnoletnie (do lat 18) muszą przebywać na basenie i w jacuzzi pod opieką osoby pełnoletniej.
 9. Z basenu oraz jacuzzi nie mogą korzystać osoby:
  • po spożyciu alkoholu lub innych podobnie działających środków
  • z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry, chore na choroby zakaźne lub/i z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi, których stan zdrowia może narażać pozostałe osoby korzystające z basenu oraz jacuzzi.
  • dzieci do lat 3 bez pieluszek wodoodpornych.
 10. Każdą osobę przed wejściem do basenu oraz do jacuzzi obowiązuje skorzystanie z prysznica.
 11. Zarówno w basenie, w jacuzzi jak i ich otoczeniu obowiązuje strój kąpielowy.
 12. Korzystającym z basenu i jacuzzi nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  • skakać do wody z brzegu basenu – popychać, wrzucać do wody, zanurzać pod wodę innych użytkowników basenu lub jacuzzi.
  • wnosić szklanych opakowań, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
  • palić papierosów
  • spożywać alkoholu
  • spożywać posiłków
  • używać mydła i innych środków chemicznych
  • zaśmiecać basenu, jacuzzi oraz terenu wokół nich
  • hałasować
  • wprowadzać lub wnosić zwierząt.
 13. Sunčana Villa nie odpowiada za wypadki i zdarzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 14. Zanieczyszczenie basenu lub jacuzzi powoduje sankcje finansowe w wysokości 500 EURO.
 15. Skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: info@suncanavilla.com
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Sunčana Villa.